Fokus Bajet 2013

Sekiranya anda terlepas untuk menyaksikan pembentangan Bajet 2013 di kaca TV tadi, berikut adalah ringkasan tentang apa yang ada dalam Bajet 2013 tadi. Anda boleh baca teks ucapan sebenar YAB Perdana menteri di laman web ini :

Baca Blog Bajet Negara Malaysia


Secara amnya, Bajet 2013 digubal dengan fokus untuk:  
 1. meningkatkan taraf hidup rakyat di seluruh negara, 
 2. memastikan pertumbuhan ekonomi mapan, 
 3. perbelanjaan berhemah dan mengurangkan defisit fiskal negara 

Matlamat keseluruhan :
 1. mengutamakan kesejahteraan rakyat 
 2. memastikan rakyat mendapat perkhidmatan terbaik 
 3. memastikan rakyat mendapat manfaat maksimum hasil daripada pelaksanaan program dan projek pembangunan. 
PM bentang bajet
Perdana Menteri membentang Bajet 2013 petang tadi

Tema : “MEMAKMUR NEGARA, MENSEJAHTERA RAKYAT : SEBUAH JANJI DITEPATI"

Terdapat 5 fokus utama dalam bajet kali ini, iaitu :

1. FOKUS PERTAMA: MERANGSANG AKTIVITI PELABURAN
 • Menggalak Pelaburan Domestik
 • Mempergiat Perusahaan Kecil dan Sederhana
 • Malaysia Sebagai Hab Minyak dan Gas
 • Merancak Sektor 
 • Pelancongan
 • Meningkat Aktiviti Pertanian
 • Kelestarian Jaminan Bekalan Makanan
 • Membela Nasib Petani dan Nelayan
 • Mencergaskan Pasaran Modal dan Kewangan
 • Menggalakkan Amanah Perniagaan
 • Wakaf Korporat
 • Pembangunan Usahawan Bumiputera

2. FOKUS KEDUA: MEMPERKASA PENDIDIKAN DAN LATIHAN
 • Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013-2025
 • Memperkukuh Pendidikan Awal Kanak-Kanak
 • Latihan dan Kemahiran

Baca Blog Bajet Negara Malaysia


3. FOKUS KETIGA: MEMBUDAYA INOVASI, MENINGKAT PRODUKTIVITI
 • Harta Intelek (IP) Sebagai Cagaran
 • Penyelidikan dan Pembangunan
 • Mempergiat Pelaburan Modal Teroka oleh Pelabur Individu
 • Menyemarak Inovasi Inklusif
 • Pembangunan Teknologi Hijau

4. FOKUS KEEMPAT: KONSOLIDASI FISKAL DAN MEMPERCEKAP PENYAMPAIAN PERKHIDMATAN AWAM
 • Penambahbaikan Skim Perkhidmatan Angkatan Tentera Malaysia

5. FOKUS KELIMA: MENSEJAHTERAKAN RAKYAT
 • Mewujud Kejiranan yang Selamat dan Harmoni
 • Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia
 • Memacu Transformasi Komuniti
 • Program Transformasi Luar Bandar
 • Pembangunan Luar Bandar dan Masyarakat Orang Asli
 • Kesihatan Asas Kesejahteraan
 • Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat
 • Belia dan Sukan
 • Mengiktiraf Karyawan dan Seniman
 • Memperluas Jaringan Pengangkutan Awam Bandar
 • Perumahan untuk Rakyat
 • Kajian Semula Cukai Keuntungan Hartanah
 • Galakan Cukai untuk Memulih Projek Perumahan Terbengkalai
 • Bantuan dan Insentif Rakyat
 • Bantuan Rakyat 1Malaysia (BR1M)
 • Penyeragaman Harga
 • Mempermudah Ibadah Haji
 • Kajian Semula Cukai Pendapatan Individu dan Koperasi
 • Meringankan Beban Pengusaha Bas Sekolah
 • Mengurangkan Kos Pembelajaran Pelajar
 • Program Jalur Lebar untuk Rakyat Termiskin di Bandar
 • Menggalakkan Aktiviti Tanggungjawab Sosial Korporat

Baca Blog Bajet Negara Malaysia