Bacaan Niat Zakat Fitrah di Bulan Ramadhan

Ibnu Abbas r.a meriwayatkan: “Rasulullah  telah mewajibkan zakat fitrah, untuk membersihkan orang yang berpuasa daripada ucapan yang tidak ada manfaatnya dan kata-kata yang kotor, serta untuk memberikan makanan kepada orang-orang miskin.” (riwayat Abu Daud).