Download Pelan Pembangunan Pendidikan (PPP) 2013-2025

Laporan Pelan Pembangunan Pendidikan (PPP) 2013-2025 boleh dimuat turun (download) sekarang di tautan blog ini (di bawah) atau di laman sesawang Kementerian Pelajaran (untuk halaman asal) .

Terdapat 11 anjakan utama dalam PPP yang akan dilaksanakan dalam tempoh 13 tahun menerusi 3 fasa.
"Gelombang pertama membabitkan penyediaan Pelan Pembangunan Pendidikan, di mana keperluan guru diberikan penekanan serta pelajar akan diberikan tumpuan dalam pembangunan kemahiran asas mereka.


Bagi gelombang kedua, rancangan pelaksanaannya akan dilakukan berasaskan perkembangan dan pencapaian semasa.

Untuk gelombang ketiga pula, bermula 2020 hingga 2025, kuasa autonomi membabitkan pentadbiran sekolah akan diberikan."
Sumber : Berita Harian


Antara 11 fokus anjakan dalam mentransformasikan sistem adalah : (M/S 22 dalam Laporan)

1.  Menyediakan Kesamarataan Akses Kepada Pendidikan Berkualiti Bertaraf Antarabangsa.
2.  Memastikan Setiap Murid Profisien Dalam Bahasa Malaysia dan Bahasa Inggeris.
3.  Melahirkan Rakyat Malaysia Dengan Penghayatan Nilai.
4.  Tranformasi Keguruan Sebagai Profesion Pilihan.
5.  Memastikan Kepimpinan Berprestasi Tinggi Di tempatkan Setiap Sekolah.
6.  Mengupaya JPN, PPD dan Sekolah Untuk Menyediakan Penyelesaian Khusus Berasaskan Keperluan
7.  Memanfaatkan ICT Bagi Meningkatkan Kualitu Pembelajaran Di Malaysia.
8.  Mentranformasi kebolehupayaan dan Kapasiti Penyampian Kementerian.
9.  Bekerjasama Dengan Ibu Bapa, Komuniti dan Sektor Swasta Secara Meluas.
10. Memaksimumkan Keberhasilan Murid Bagi Setiap Ringgit.
11. Meningkatkan Ketelusan Untuk Akauntabiliti Awam Secara Langsung.

DOWNLOAD LAPORAN DALAM BAHASA MALAYSIA:

1. Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013-2025 (248 m/s)

DOWNLOAD LAPORAN DALAM BAHASA INGGERIS:

1. Malaysia Education Blueprint 2013-2025

Nota :  Kalau tak larat nak baca Huraian Penuh, boleh baca Ringkasan Eksekutif. Mudah juga difahami.

Bacaan lain : 

1. Apa itu Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013-2025?
2. Tweet Majlis Pelancaran Oleh Perdana Menteri