e-alQamus Online - Rujukan Kamus Melayu - Arab untuk Sekolah

Melihat kepentingan kepada penggunaan kamus ketika ini, e-alQamus Online diperkenalkan untuk kemudahan pengguna. e-alQamus Online adalah perisian perkamusan tiga bahasa yang dibangunkan khusus untuk memudahkan pengguna internet yang sentiasa merujuk kepada kamus buku sebagai bahan rujukan bahasa.

Laman web e-alQamus
e-alQamus Online diperkenalkan bagi membolehkan golongan guru, pelajar dan individu menguasai Bahasa Arab dengan mudah dan singkat. e-alQamus Online bukan sahaja boleh digunakan untuk mencari makna perkataan dengan lebih berkesan dan cepat, malah ia lebih interaktif dan bermanfaat.

Kemudahan ini juga sangat membantu pelajar-pelajar di semua peringkat terutamanya yang terlibat dengan program j-QAF, Sekolah Menengah Kebangsaan Agama serta sekolah-sekolah di bawah Kementerian Pelajaran Malaysia.

e-alQamus Online amat sesuai sebagai sumber rujukan di Pusat Sumber sekolah, Pusat Akses Sekolah, Makmal Komputer, Makmal j-QAF serta di rumah kerana ia dapat membantu pengguna mencari makna dengan lebih cepat dan tepat.