Install Ubuntu 7.10 Gutsy Gibbon dlm USB (Kingston USB FlashDisk)

Tutorial ini adalah berkenaan:

1. Install dan boot Ubuntu 7.10 (Gutsy Gibbon) menggunakan USB flash disk.
2. Simpan dan restore perubahan dalam Ubuntu menggunakan persistent partition "casper-rw".

Siapa yg paling afdal menggunakan tutorial ini:

1. Mereka yang sudah biasa menggunakan Ubuntu dan desktop Gnome.

Nota:

Ubuntu 7.10 boot dalam USB agak lambat jika dibandingkan dengan live cd tapi prestasinya lebih baik drp live cd, jadi sila sabar!!! Tutorial ini adalah berdasarkan pengalaman saya install Gutsy dalam USB Kingston 1G saya mengikut tutial yang saya perolehi daripada pendrivelinux.com

Sebelum install, perkara ini perlu disediakan/dibuat :

Perisian:

1. Download Ubuntu7.10 ISO
2. Download U710fix.tar daripada http://pendrivelinux.com/downloads/U710fix.zip

Perkakasan

1. CD/DVD Burner
2. 1GB USB flash drive (2GB+ lebih baik)


Ubuntu 7.10: Pemasangan dalam USB

Tip: Sila Copy (Ctrl+c) dan Paste (Ctrl+v) arahan berikut ke dalam terminal. Gantikan x dengan usb Kingston anda.

PERSEDIAAN INSTALL

1. Burn fail image Ubuntu 7.10 ISO ke dalam CD untuk buat live CD <--- buat dalam komputer @ OS lain dahulu

2. Masukkan CD Ubuntu tadi dan USB Kingston

3. Restart komputer dan boot Live CD tadi

SEDIAKAN PARTITION

1. Buka terminal

Code:
sudo su


2. Check drive untuk USB Kingston (/dev/sda1) <---- gantikan sda1 dengan nama untuk drive usb anda

Code:
fdisk -l


3. Nyahlekap USB

Code:
umount /dev/sda1


4. Buat partition

Code:
fdisk /dev/sda


Ikuti arahan ini satu persatu mengikut wizard program fdisk untuk buat partition: -
TAIP/TEKAN:

[p] [n] [p] [1] [tekan enter] [masukkan +750M] [a] [1] [t] [6] [n] [p] [2] tekan [enter] tekan [enter] [w]

5. Pastikan partition pertama telah dinyahlekap

Code:
umount /dev/sda1


6. Format partition pertama <--tunggu

Code:
mkfs.vfat -F 16 -n ubuntu710 /dev/sda1


7. Pastikan partition kedua telah dinyahlekap

Code:
umount /dev/sda2


8. Format partition kedua <---tunggu

Code:
mkfs.ext2 -b 4096 -L casper-rw /dev/sda2


9. Cabut USB Kingston

SEDIAKAN SISTEM

1. Masukkan USB Kingston

2. Update OS Ubuntu

Code:
apt-get update


3. Install syslinux dan mtools

Code:
apt-get install syslinux mtools


4. Install sistem linux ke dalam usb

Code:
syslinux -sf /dev/sda1


5. Tukar direktori ke CDROM

Code:
cd /cdrom


6. Copy fail sistem

Code:
cp -rf casper disctree dists install pics pool preseed .disk isolinux/* md5sum.txt README.diskdefines ubuntu.ico casper/vmlinuz casper/initrd.gz /media/ubuntu710/


* Ignore/ abaikan ralat "cannot create symbolic link" jika ada

7. Tukar direktori /home/ubuntu

Code:
cd /home/ubuntu


8. Dapatkan U710fix.zip jika belum

Code:
wget pendrivelinux.com/downloads/U710fix.zip


9. Unzip fail U710fix.zip tadi

Code:
unzip -o -d /media/ubuntu710/ U710fix.zip


10. Restart komputer, set BIOS supaya boot daripada USB.

11. Restart komputer. Selesai install!


Nota: Jika USB Kingston itu tidak boleh boot sila taip di terminal

Code:
sudo apt-get install lilo


Code:
lilo -M /dev/sda
<---- tukar sda dengan nama drive usb anda

P/S: Tutorial ini berdasarkan tutorial drp http://www.pendrivelinux.com/2007/09/28/usb-ubuntu-710-gutsy-gibbon-install/