Install flash untuk firefox

Untuk install flash dalam firefox ni lebih kurang.

Sebelum tu sila pastikan anda sudah install ubuntu-restricted-extra ( lihat tip sebelum ini jika belum lagi).

Cara-caranya :

Mozilla 1.4 ke atas sahaja

1. Buka terminal (Applications-Accessories-Terminal)
Taip sudo su
Bubuh password anda
Tukar direktori kepada :

cd /plugins

2. Buat symbolic link kepada JRE ns7/libjavaplugin_oji.so

ln -s /plugin/i386/ns7/libjavaplugin_oji.so

Lihat contoh ni untuk lebih faham lagi:

* Katakan firefox diinstall di sini:
/usr/lib/firefox/

* manakala JRE pula di install disini:
/usr/lib/jvm/java-6-sun-1.6.0.03/jre/

* Kemudian diterminal (selepas sudo su):
cd /usr/lib/firefox/plugins

* Buat symbolic link dengan menaip arahan dibawah - copy paste pun boleh.
ln -s /usr/lib/jvm/java-6-sun-1.6.0.03/jre/plugin/i386/ns7/libjavaplugin_oji.so

3. Restart Firefox.

Kan senang tu.