Persetiaan Pengakap Kanak-Kanak


Bahawa dengan sesungguhnya, 
saya berjanji dan bersetia yang saya dengan seberapa daya upaya, saya akan:-
 
Taat kepada Tuhan, Raja dan Negara
Menolong orang pada setiap masa
Menurut undang-undang pengakap