Perkembangan Komputer Moden Pt.8

Komputer Generasi Kelima

Pada masa ini, perkembangan komputer bergerak dalam dua hala. Haluan yang pertama ialah ke arah penciptaan komputer yang lebih baik dan mempunyai kekuatan pemprosesan dan storan yang bertambah. Haluan perkembangan yang lebih menarik ialah mengenai pengantaramukaan manusia-mesin. Penyelidikan yang dimulakan beberapa tahun yang lalu dan yang sedang rancak diusahakan pada masa ini bertujuan melahirkan komputer yang cerdas, yang boleh menghasilkan robot.


Apple Generasi Baru

Intel Generasi Baru

  • Intel Pentium r
  • Intel Pentium II
  • Intel Pentium III