Maklumat partition untuk Linux File System (ext3) dan Swap... klik Forward


Klik ForwardKlik install untuk memulakan pemasangan Ubuntu.Tunggu proses pemasangan selesai.Klik Restart now ...