Bios komputer anda…?

pa itu BIOS..?

phoenixbios.jpg

BIOS (basic Input Output System) merupakan satu kod aturcara yang asas dan penting bagi sesebuah sistem komputer. Saiz dan kapasiti simpanannya adalah kecil iaitu 256KB atau 512KB.

BIOS disimpan di dalam sebauh cip memori yang dipanggil CMOS.

Fungsi utama BIOS pada papan induk :

* Melaksanakan pengawalan, pemasangan dan pengesanan terhadap perkakasan & peirisian komputer.
* Sistem melaksanakan POST (Power On Self Test) secara automatik.
* Setelah pengesanan perkakasan dan perisian yang berkaitan seperti cakera kera, pemacu cakera liut, cakera CD-ROM, dan sebagainya selesai, ia akan mencari kedudukan sistem operasi dan menghidupkannya.

Ringkasannya, BIOS diibaratkan penterjemah di antara perkakasan dengan perisian komputer supaya kedua-duanya boleh berkominikasi.

amibios.jpg

Selain itu, kita juga perlu tahu tentang CMOS (Complimentary Metal Oxide Semiconductor) yang berperanan menyimpan maklumat penting sistem semasa komputer dihidupkan.

BIOS dan CMOS saling memerlukan. BIOS melaksanakan aturcara apabila komputer dihidupkan dan menyimpan maklumat yang didapati di dalam CMOS. BIOS juga akan membaca nilai penetapan yang sebelumnya dari CMOS supaya proses menghidupkan komputer berjalan dengan lancar.